Vezi resursele (2102 total)

Pavel Jumanca - Amintiri

Pavel Jumanca - Amintiri: În România Mare, vol. XXI, 43 pagini. Cuprinde: Acasa,...în România mea, Frământările revoluționale din toamna anului 1918, Ocupația sârbească, Ocupația franceză, administrația ungurească

Harta topografică a zonei Moldova-Veche

Harta topografică a zonei Moldova-Veche, scara: 1 : 75000, dimensiune: 61/48, limba maghiară

Harta politică a Europei

Harta politică a Europei cu noile frontiere stabilite după Congresul de la Paris, scara: 1 : 17000000, Brașov, 1922, dimensiunea: 40/32, limba română, gravată de I. Pavelescu

Harta României cu noile frontiere admise de Congresul de la Paris

Harta României cu noile frontiere admise de Congresul de la Paris cu numirele românești ale tuturor localităților. Scara: 1 : 1000000, București, dimensiunea: 78/59, limba română, hartă color, (exemplar deteriorat)

Carte poștală de pe front

Carte poștală de pe front cu ștampila Legiunii Române din Italia, reprezentând un soldat român purtând steagul tricolor. Formatul II, color, donație: dr. Nicolae Ștefănigă

Fotografia membrilor Reuniunii Române de Cântări și Muzică din Caransebeș

Fotografia membrilor Reuniunii Române de Cântări și Muzică din Caransebeș prezenți la 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia. Format I, alb-negru, copie contemporană

Circulară privind oficierea în biserici a unei slujbe pentru Regele Carol I al României

Circulară către toate oficiile protopopești privind oficierea în biserici a unei slujbe pentru Regele Carol I al României, vorbindu-se despre însemnătatea unirii politice a românilor

Alegerea reprezentanților I.T.D. și I.P.D. din Caransebeș

Corespondența privind alegerea reprezentanților Institutului Teologic Diecezan și Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia

Adresă privind stabilirea graniței dintre România și Serbia

Adresa protosincelului Iosif Traian Badescu către un episcop privind modul de stabilire a graniței între România și Serbia, rămânând în Serbia un număr mare de localități românești; cere convocarea Congresului Național Bisericesc…

Delegarea protopopului Andrei Ghidiu

Delegarea protopopului Andrei Ghidiu de către episcopul Miron Cristea pentru participarea la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 18 noemvrie 1918